بخش های آزمایشگاه

بخش ها و فرآیندها در آزمایشگاه پاتولوژی باران طبق جدول زیر طراحی و تعریف می­شوند؛

در این آزمایشگاه “26” بخش و “64” فرایند طراحی و تعریف شده است. اسامی بخش ها در ستون مربوطه به ترتیب الفبا و با شماره ردیف ذکر شده اند. اسامی فرایندها نیز در ستون مربوطه به ترتیب الفبا و با شماره ردیف ذکر شده اند و زیرفرایندهای مربوط به هر فرایند در صورت موجود بودن با سمبل مشخص شده و در زیر همان فرایند ذکر شده ­اند :

 

رديف نام بخش

(فارسي)

نام بخش و فرایندها (انگليسي) فرآیندها کد بخش

و فرآیند

1     اچ ال آ 1. HLA 1. اچ ال آ HLA
2                اچ پي ال سي 2. HPLC 2.اچ پي ال سي HPLC
3              آماده سازي نمونه 3. Sample Preparation

·                   Serum Preparation

·                   Plasma Preparation

·                   Sampling

3. آماده سازي نمونه ها

·سرم گيري

·تهيه ي پلاسما

·تفكيك نمونه

SP

SG

PL

SAM

4                انتظامات 4. Security 4.نگهباني و حراست SEC
5             انگل شناسي 5.Parasitology 5.انگل شناسي PS
6              ایمنی وبهداشتشغلی 6.Health & Immunity 6. ایمنی و بهداشت HI
7              ايمني شناسی – سرولوژي 7. Immunology-Serology

·                   Immunology

·                   Serology

ايمني – سرولوژي

7 . ایمني  شناسی

8 . سرولوژي

IMM

IM

SER

8           بيوشيمي 8. Biochemistry

·                   Autoanalyzed

·                   Photometric

·                   Nephelometric

·                   Electrophoresis

·                   Miscelaneous

بيوشيمي

9 . اتوانالیزر

10 . فتومتری

11 . نفلومتر

12 . الکتروفورز

13 . متفرقه

BCH

AA

PHO

NEPH

EPH

MIS

9 پذيرش و جوابدهي 9. Reception

·   Insurance Report

·   Report

·   Rep.preparation

·   Rep.Delivery

14 . پذيرش

15 . بيمه

جوابدهي

16 . آماده سازي جواب

17 . تحويل جواب

REC

BIM

REP

AJ

TJ

10         پي سي آر 10.  PCR 18 . پي سي آر PCR
11           تجزيه ادرار و مايعات 11. Urinalysis-Fluid Analysis

·   Urine

·   Semen

·   CSF

·   MISC

تجزيه ادرار و مايعات

19 . ادرار

20 . سمن

21 . مایع نخاعی

22 . سایر

UF

U

SEMEN

CSF

MISC

12        تضمين كيفيت 12.Quality Assurance

·         Calibration

·         Training

·         Auditing

·         Quality control

 تضمين كيفيت

23 . کنترل کیفیت

24 . کالیبراسیون

25 . ممیزی

26 . آموزش

 

 

QA               QA

CAL

AUD

T

 

 

13      خدمات 13. Services

. Cleaning

  27 . خدمات

28 .  تنظيفات

SRV

CLN

14        خدمات كامپيوتري 14. Computer Services

·   Hard Ware Services

·   Soft Ware Services

·   Net Work Services

خدمات كامپيوتري

29 . خدمات نرم افزار

30 .سخت افزار

31 . خدمات شبكه

CPU

SW

HW

NW

15 سی اس آر 15.CSR  32 . شستشو و استريل  CSR
16      سيتوپاتولوژي 16. Cytopathology

. Pathology

. Cytology

سیتوپاتولوژی

 33 . پاتولوژي

34 . سيتولوژي

CP

PT

CP

17        فلوسیتومتری 17.Flowcytometry 35فلوسیتومتری FCM
18          قارچ شناسي 18. Mycology 36 . قارچ شناسي MYC
19        مالی 19. Financial

. Accounting

. Purchase-Buying

. Depot-Warehouse

امور مالی

37. حسابداری

38. خرید

39. انبار

MAL

AC

Buy

DEP

20           مسئولیت فنی 20. Technical Management

. Pathologist

. Medical Consult

. Technical Supervision

40. مسئول فنی

41. پاتولوژیست

42. مشاوره پزشکی

43. سرپرستی فنی

MF

PAT

PM

SF

21          مديريت وسرپرستي 21. Management & Supervision

. Senior Manager

. Management Review

. Continual Improvement

. Management    Representative

. Man power (Employment-Training)

. Maintenence

44. مدیریت

45. مدیریت ارشد

46. بازنگری مدیریت

47. بهبود مستمر

48. نماینده مدیریت در سیستم کیفیت

49. گزینش و آموزش(نیروی انسانی)

50. نگهداری

MOD

MA

MAR

CIM

NM

MP

MTN

22             سرپرستی اداری 22.Clerical Supervision

. Communication

. Association

.Archives & Records

سرپرستی اداری

51. ارتباطات

52. تدارکات

53. بایگانی

ED

COM

PRP

ARC

23 ميكروب شناسي 23.Microbiology 54. ميكروبشناسي MIC
24 نمونه گيري 24.Sample Collection 55. نمونه گيري SC
25 هماتولوژي

 

25.Hematology

·    CBC

·   Hb. Electrophoresis

·   Coagulation tests

·   Sedimentation Rate

·   Miscellaneous

هماتولوژی

56. سي بي سي

57. الكتروفورسيس

58. آزمايش انعقادي

59. اي اس آر

60. سایر

HEM

CBC

EPH

COA

ESR

MIS

26 هورمون شناسي 26.Hormonal Analysis

·                   RIA

·                   ELISA

·                   ECL

·                   ICLA

 هورمون

61. RIA

62. ELISA

63. ECL

64. ICLA

HO

RIA

ELISA

ECL

ICL

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *